herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wpływ koronawirusa na biznes i rynek pracy w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ nie tylko na życie zdrowotne i społeczne, ale także na rozwój gospodarczy i rynek pracy.

Na naszym terenie sytuację najdokładniej monitoruje Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, który nie tylko prowadzi ewidencję osób pozostających bez zatrudnienia czy odnotowuje wzrost lub spadek liczby funkcjonujących firm. Obecnie Urząd realizuje także między innymi projekty pomocowe, które mają na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, szczególnie dotkniętych pandemią koronawirusa.

Najwięcej wniosków złożonych przez przedsiębiorców, Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie rozpatrzył w sprawie przyznania jednorazowej pożyczki na prowadzenie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W sumie pozytywnie rozpatrzono 4145 wniosków złożonych przez właścicieli firm na łączną kwotę prawie 21 milionów złotych, a udzielanie pożyczek wciąż trwa. Warto dodać, że firmom, które po otrzymaniu wsparcia przetrwają na rynku przynajmniej 3 miesiące, pożyczka zostanie umorzona.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje wnioski dla przedsiębiorców, którzy w okresie pandemii odnotowali znaczący spadek obrotów. Dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, obejmie w Powiecie Dzierżoniowskim 288 firm. Łączna kwota wsparcia wynosi ponad 1.623.000 złotych.
169 firm z naszego terenu otrzymało dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Łączna wartość wsparcia to około 4,4 mln złotych, która dotyczy w sumie 1268 pracowników z powiatu dzierżoniowskiego.

Warto dodać, że wypłaty dla przedsiębiorców w ramach wyżej wymienionych programów pomocowych, Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje systematycznie. Mamy nadzieję, że udzielone wsparcie zamortyzuje w dużym stopniu kłopoty lokalnych przedsiębiorców, wynikające z braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w pełnym zakresie.

Niemniej, w efekcie pandemii, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim zmienia się dynamicznie. Liczba osób bezrobotnych w kwietniu i maju 2020 roku była niższa niż w analogicznym czasie 2019 roku. Natomiast dane dzierżoniowskiego PUP pokazują, że w czerwcu 2020 roku liczba osób pozostających bez pracy może być większa niż w czerwcu 2019 roku.

Niekorzystnie wygląda z kolei liczba osób, które zostały wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych, prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie. Statystyka za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, wypada gorzej w porównaniu do tych miesięcy poprzedniego roku. Jest to głównie efekt braku ofert pracy ze strony pracodawców.

Na szczęście gospodarka powoli jest odmrażana i coraz więcej firm powraca do swojej normalnej działalności, a ten fakt stanowi pozytywny impuls do tworzenia miejsc pracy również w naszym powiecie.

Należy dodać, że skala pomocy finansowej, jaką Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przekazał na wsparcie lokalnego rynku pracy, jest bardzo duża. W 2019 rok na pomoc przedsiębiorcom dzierżoniowski PUP przekazał niespełna 5 mln złotych. W tym roku będzie to w sumie około 34 mln złotych.