herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch informuje o najbliższej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 29 września o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38.

Głównym punktem wrześniowej sesji będzie wystąpienie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju – Pani Katarzyny Złotnickiej, która przedstawi sytuację środowiska w Powiecie Dzierżoniowskim. Ponadto zostanie przedstawiona informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz komisji stałych Rady.

Jednym z punktów obrad będzie też podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Szczegółowy program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
 4. „Środowisko w Powiecie Dzierżoniowskim”:
  a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju – Pani Katarzyny Złotnickiej,
  b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
 5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2020r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  a) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  b) opinie komisji stałych Rady,
  c) dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Nestorowiczowi Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 167).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 170).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (projekt nr 169).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, od dnia 1 września 2019 roku (projekt nr 171).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Dzierżoniowski jest organem prowadzącym, w zakresie niezapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP (projekt nr 168).
 11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym: sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu.
 13. Zamknięcie sesji.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.