herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wspólne działania na rzecz walki z koronawirusem w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 18 czerwca odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przewodniczącym jest starosta Grzegorz Kosowski.

Spotkanie miało formę zdalną i wzięli w nim udział wójtowie i burmistrzowie gmin oraz przedstawiciele między innymi: służb mundurowych, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Szpitala Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
Ponadto omówiono bieżącą sytuację w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie, a także ostatnie zadania realizowane przez powiat, gminy i służby mundurowe, na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Starosta podsumował również najważniejsze działania i akcje, jakie od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce, zrealizowano na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Grzegorz Kosowski podziękował również wszystkim służbom i gminom za wspólne, bardzo dobrze zrealizowane zadania, szczególnie w czasie najintensywniejszych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W okresie od lutego do czerwca 2020 roku w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie powiatu dzierżoniowskiego wszystkie działania prowadzone były w systemie całodobowym, koordynowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego.

W tym czasie przeprowadzono w sumie blisko 1000 testów na obecność COVID-19 dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Warto dodać, że realizację blisko 200 testów sfinansowały samorządy gminne. Natomiast koszt transportu medycznego, pobranego materiału biologicznego do badań w zakresie COVID19, pokrył Powiat Dzierżoniowski.

Zrealizowano również decyzję Wojewody Dolnośląskiego i zorganizowano oraz wyposażono miejsca zbiorowej kwarantanny dla 62 osób w Zespole Szkół w Pieszycach oraz w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

Samorządy z naszego terenu wsparły finansowo Szpital Powiatowy. Na konto placówki trafiło 454 tysiące złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dla personelu. Pieniądze przekazały gminy: Dzierżoniów (miasto) – 150.000,00 zł, Bielawa – 135.000,00 zł, Pieszyce – 42.000,00 zł, Gmina Dzierżoniów – 41.000,00 zł, Gmina Łagiewniki – 33.000,00 zł, Piława Górna – 29.000,00 zł i Niemcza – 24.000,00 zł. Oprócz tego Powiat Dzierżoniowski kupił dla szpitala nowoczesną karetkę, która służy w Pogotowiu Ratunkowym.

Pomoc w zapewnieniu szpitalowi i innym instytucjom niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony, okazało wiele firm i organizacji, a także osób prywatnych.
Warto przypomnieć choćby 1400 specjalistycznych kombinezonów, masek oraz gogli ochronnych, które bezpłatnie przekazał marynarz z Dzierżoniowa Pan Rafał Kowalik.

Wielkim wsparciem było podarowanie przez firmę Vetos-Farma na rzecz powiatu i wszystkich gmin 11 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. W pomoc włączył się także Wojewoda Dolnośląski, który podarował ponad 7,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji, z przeznaczeniem dla żłobków i przedszkoli, szkół, jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji pozarządowych oraz niepublicznych zakładów zdrowotnych i wszystkich mieszkańców.

W czasie najintensywniejszych działań związanych z COVID-19, bardzo pomogła akcja prowadzona przez mieszkańców na portalu zrzutka.pl. W ramach kampanii pod hasłem „2 złote od każdego dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie”, zebrano blisko 50 tysięcy złotych.

Wspaniałym przykładem wspierania walki z koronawirusem była akcja szycia maseczek przez instytucje, organizacje i samych mieszkańców. Tysiące maseczek ochronnych zostało uszytych i bezpłatnie przekazanych przez Areszt Śledczy w Dzierżoniowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej. Natomiast maski filtrujące trafiły bezpłatnie do dzierżoniowskiego szpitala od stowarzyszenia GRH 58. pułku piechoty – 4 PSW.

Podziękowaniem dla wszystkich większych i mniejszych bohaterów codziennej walki z koronawirusem – medyków, sprzedawców w sklepach, kierowców oraz przedstawicieli innych branż i zawodów, była akcja „Wirtualny Sowi Bieg – serce dla bohaterów”. Wzięło w nim udział kilkaset osób, które wyraziło podziękowanie za to, że w tych najtrudniejszych chwilach mogliśmy poczuć się bezpieczniej.

Działania prowadzone na rzecz zapobiegania COVID-19 to także wydatki. W sumie powiat dzierżoniowski przeznaczył w ostatnich miesiącach na walkę z koronawirusem ponad 1 milion złotych. Pieniądze zostały wydatkowane między innymi na: pomoc medyczną, w tym leki, sprzęt i wyroby medyczne, koszty opieki zdrowotnej lub infrastruktury ochrony ludności oraz analizy laboratoryjne, sprzęt kwaterunkowy – łóżka polowe, śpiwory, koce i poduszki, koszty transportu, koszty związane z organizacją zbiorowej kwarantanny, czy sprzęt łączności.

W trakcie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego została również przedstawiona obszerna statystyka, prezentująca sytuację panującą na rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim. Temat przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie (więcej na ten temat w oddzielnej informacji).

Podczas spotkania podkreślono, że obecnie, mimo zmniejszenia ograniczeń społecznych i tak zwanego odmrażania gospodarki, należy nadal zachowywać szczególną ostrożność i przestrzegać obostrzeń sanitarnych. Ciągle nie wygraliśmy bowiem z wirusem, który w ostatnich miesiącach dotknął cały świat.