herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pozostałe nieruchomości na sprzedaż

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

Oficyjna mieszkalna w Roztoczniku nr 63A

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący lokali mieszkalnych położonych w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

zdjęcie budynku przy ul. Krasickiego 36 w Dzierżoniowie

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat, dotyczący części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 355/2 obręb Centrum w Dzierżoniowie

Przypomnienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski przypomina o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Powiat Dzierżoniowski – teren inwestycyjny na sprzedaż

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego wystawia do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Dzierżoniowie przy ul. Ciepłowniczej na terenie Podstrefy Dzierżoniów WSSE Invest-PARK.

Powiat sprzedaje nieruchomość po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Zdjęcie pola, w tle drzewa i niebo

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa we Włókach.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni ponad 2,4 ha, położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.