herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do odrębnego zagospodarowania w formie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zdjęcie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bielawie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0006, Fabryczna jako działka nr 847/2, o powierzchni 0.0317 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00014638/4.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0006, Fabryczna jako działka nr 847/2, o powierzchni 0.0317 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00014638/4.

Teren działki płaski, w kształcie wielokąta zbliżonego do trapezu, w przeważającej części zabudowany, jedynie od strony północno – zachodnich krańców porośnięty trawą. Brak ogrodzenia.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjno – usługowym o trzech kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni użytkowej 517,40 m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dach dwuspadowy. Ogrzewanie z własnej kotłowni (piec na paliwo stałe), ogrzewanie centralne z grzejnikami metalowymi. Stolarka okienna i drzwiowa typowa dla lat 80- tych XX wieku. Budynek chroniony alarmem, okna na poziomie parteru od zachodu oraz na piętrze od południa zabezpieczone kratami z prętów metalowych. Od strony południowo – wschodniej budynek przylega do budynku mieszkalnego wzniesionego w analogicznej technologii. Stan techniczny budynku – średni. Garaż przylegający do budynku, nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym dz. 847/2, Bielawa, obręb Fabryczna 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.