herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 30 maja

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 30 maja o godzinie 9:00.

Zdjęcie z sesji Rady Powiatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Sprawozdanie z działalności w roku 2022:
• Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu – Pani Marty Fijor,
• Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego – Pana Dariusza Pajdy,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w trakcie transmisji sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego:
• wystąpienie Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Patyka,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Dzierżoniów 2/3 udziałów w nieruchomościach gruntowych Powiatu Dzierżoniowskiego położonych przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie (projekt nr 347).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 348).
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu maju 2023r.
9. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Obrady odbędą się w Sali Sesyjnej (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.