herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki matur: nasz powiat drugi w województwie!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Gratulacje należą się maturzystom z powiatu dzierżoniowskiego. Egzamin w nowej formule zdało u nas 86,0 proc. tegorocznych absolwentów. Z tym wynikiem zajmują oni drugie miejsce na Dolnym Śląsku.

We wszystkich liceach ogólnokształcących naszego powiatu – publicznych i niepublicznych – do egzaminu dojrzałości w nowej formule przystąpiło 356 absolwentów z 2015 roku, a zdało go 306 osób, czyli 86,0%. To zdecydowanie powyżej średniej wojewódzkiej, która wyniosła 79,6%.

Według zestawienia opracowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu ten wynik plasuje nasz powiat na drugim miejscu wśród 29 powiatów Dolnego Śląska.

Natomiast do egzaminu maturalnego w starej formule przystąpiło 156 osób w powiecie dzierżoniowskim – byli to absolwenci techników oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych.

Starą maturę zdało u nas 69,9% osób. Ten wynik również jest wyższy od średniej na Dolnym Śląsku, która wyniosła 60,6%, i daje on naszym maturzystom czwarte miejsce w województwie.

Podane dane mogą się jeszcze poprawić, bo część osób, które nie zdały matury, ma możliwość powtórnego przystąpienia do egzaminu dojrzałości w sierpniu br.