herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kandydaci na dyrektorów szkół już znani

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska czterech dyrektorów powiatowych placówek oświatowych. Wyniki pracy 9-osobowych komisji zatwierdził już Zarząd Powiatu. Wygląda na to, że nie będzie zmian.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przeprowadziło konkursy ze względu na kończącą się w tym roku 5-letnią kadencję obecnych dyrektorów czterech placówek. Odbyły się one 17 czerwca.

Kandydatów oceniały 9-osobowe komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, rady rodziców, związków zawodowych i Starostwa Powiatowego.

O stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie ubiegało się czterech kandydatów. Jedną ofertę odrzucono ze względów formalnych, a z pozostałych najwyższą ocenę komisji otrzymała obecna dyrektor Grażyna Bajsarowicz.

Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie wpłynęły dwie oferty, spośród których komisja wyżej oceniła kandydaturę dotychczasowej dyrektor Marzanny Kamińskiej.

Natomiast w pozostałych dwóch konkursach wpłynęło po jednej ofercie. O stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ubiegała się Bożena Karasek, dotychczasowy dyrektor placówki, która uzyskała akceptację komisji. Podobnie było w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, gdzie kandydowała obecna dyrektor Teresa Budzyk.

Wyniki konkursu zatwierdził już Zarząd Powiatu. Następnym etapem będzie powierzenie stanowisk dyrektorom. Kolejna kadencja rozpocznie się od nowego roku szkolnego.