herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki matur

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała ostateczne wyniki matur po sesji poprawkowej. W powiecie dzierżoniowskim do egzaminu przystąpiło 496 osób, a zdało go 410. Powiat pod względem zdawalności uplasował się na wysokim dziewiątym miejscu spośród 30 powiatów i miast na prawach powiatu w Województwie Dolnośląskim.

Uczniowie liceum znaleźli się na ósmym miejscu, a uczniowie technikum na dwunastym. Ogólnie zdawalność w powiecie dzierżoniowskim wyniosła 82,7%, a w województwie – 82%.

Spośród szkół licealnych najlepszą zdawalnością może pochwalić się I LO w Dzierżoniowie, w którym wyniosła ona 97,8%. Do egzaminu przystąpiło 90 uczniów, a zdało 88. W II LO w Dzierżoniowie zdawało 178 uczniów i pomyślnie zakończyło egzaminy – 169 (94,9%). W bielawskim liceum zdawalność wyniosła 87,9% (33 osoby zdawały wszystkie egzaminy, 29 osób zdało matury). Natomiast w II LO dla Dorosłych w ZS nr 2 w Dzierżoniowie na pięciu zdających czterech przystąpiło do egzaminów, a zdało trzech (75%).

W przypadku szkół technicznych najwyższa zdawalność została odnotowana w technikum Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie – 74,1% (58 zdających, 43 zdane matury). W Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie zdawalność wyniosła 73,6% przy 53 uczniach, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów i 39, którzy egzamin zdali. W technikum Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zdawalność wyniosła 64,4%. Do matury przystąpiło 45 uczniów, a zdało ją 29. W Zespole Szkół w Pieszycach na 11 zdających, dziewięcioro przystąpiło do wszystkich egzaminów, a pięcioro zdało (55,6%). Natomiast w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie egzamin dojrzałości postanowiło zdawać siedem osób, a zdała jedna (14,3%).