herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy chodnik w Ligocie Wielkiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W Ligocie Wielkiej zakończyły się prace przy budowie 530 metrów chodnika – od posesji nr 44 do działki 81. Odbiór chodnika odbył się 18 września.

W ramach prac wykonana została kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami oraz przebudowana nawierzchnia istniejących zjazdów.

Koszt prac wyniósł blisko 275.000 zł. Prace prowadziła firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome, Marian Pocztarek w Dzierżoniowie.