herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Z prawem na Ty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dnia 24 września Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadziło kolejne spotkania edukacyjne w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Spotkania odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu Dzierżoniowskiego”.

Podczas warsztatów z młodzieżą poruszono następujące zagadnienia:
– uprawnienia młodocianych związane ze stosunkiem pracy,
– młodociani w sprawach karnych,
– zdolność do czynności prawnych oraz prawa konsumenta.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie brali w nich czynny udział. Przeprowadzone działania edukacyjne pozwoliły słuchaczom poznać podstawowe zagadnienia i mechanizmy prawne, a także pokazały jak lepiej radzić sobie w kwestiach prawnych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakładce nieodpłatna pomoc prawna znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Koordynatorem rządowego projektu polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 52 29, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl