herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Święto rzemieślnicze w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 września w Szkole Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, połączona z wręczeniem świadectw czeladniczych absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP. Tego dnia nastąpiło również otwarcie sali terapeutycznej i podsumowanie projektu „Rzemieślnicy Górą”.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki, dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty Ewa Kowalik, dyrektor biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, dyrektor Szkoły Cechu Rzemiosł Marta Masyk oraz przedstawiciele szkół i instytucji z terenu powiatu.

Od września 2019 roku wspólnie z wałbrzyską Fundacją „Merkury” Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą ”Rzemieślnicy górą”. Była to kontynuacja prowadzonego w latach poprzednich projektu „Rzemieślnicy na start”.

Realizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną w zakresie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego. Uczniowie dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom oraz wyjazdowym praktykom zawodowym u innych pracodawców nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy. Szkoła wyposażona została w najnowszą pracownię językową, w której uczniowie i pracodawcy szkolą swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego.

Dzięki projektowi uczniowie uczestnicząc w bezpłatnych kursach zawodowych, przystąpili do egzaminów państwowych potwierdzających nabycie nowych kwalifikacji. Uczestnicy projektu odebrali certyfikaty z suplementami zdanych egzaminów VCC uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zdanego kursu w zakresie stylizacji paznokci oraz henny i regulacji brwi, a także w zakresie spawania metodą MAG 135.
Uroczystość była doskonałą okazją do tego, aby wręczyć świadectwa czeladnicze absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w BIelawie oraz pasować uczniów klasy I na uczniów rzemiosła.

24 września dzięki konsekwentnemu działaniu pracowników oraz rzemieślników zrzeszonych w bielawskim Cechu udało się otworzyć jedną z najnowocześniejszych w powiecie sal terapeutycznych. Uroczystego otwarcia sali dokonali starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski oraz starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki.