herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zakończyła się I edycja kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy/Завершився перший випуск курсу польської мови для громадян України

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W piątek zakończył się bezpłatny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy organizowany przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Zajęcia odbywały się we wtorki, środy i czwartki w restauracji Uzwar, Rynek 24 w Dzierżoniowie. W okresie od 5 kwietnia 2022 do 6 maja 2022 r. w kursie uczestniczyło 20 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022 r.

Byli to ludzie z różnych zakątków naszego powiatu, zamieszkujący m.in. w Dzierżoniowie, Niemczy, Rościszowie, Włókach i Mościsku. Zajęcia miały charakter wielowymiarowy i obejmowały zarówno klasyczne wykłady, jak i pracę z podręcznikiem oraz ćwiczenia i zabawy myślowe. Całość została przeprowadzona przez ekspertkę w tej dziedzinie – Katarzynę Kinzhybalo.


W ramach nauki uczestnicy zapoznali się z alfabetem, podstawowymi zwrotami w języku polskim, zasadami i przepisami panującymi w Polsce oraz wyjaśnieniem za jakie sprawy urzędowe odpowiada dany Urząd.

Udział w kursie pozwolił w znaczący sposób poszerzyć wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie posługiwania się językiem polskim w formie podstawowej. Niewątpliwie przyczyniło się również do możliwości znalezienia pracy, ponieważ już w czasie trwania aż czterech uczestników znalazło zatrudnienie.


Kurs zakończony był testem sprawdzającym wiedzę na poziomie A1, po którym uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz upominki, które wręczył starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.


W wyniku dużego zainteresowania kursem, organizator podjął decyzję o jego wznowieniu – o czym niebawem poinformujemy.

Zadanie koordynowane było przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

У п’ятницю завершився безкоштовний курс польської мови для громадян України, організований старостою Дзержонівським.
Заняття проходили по вівторках, середах та четвергах у ресторані Uzwar, Rynek 24 у Дзержоніуві. У період з 5 квітня 2022 року по 6 травня 2022 року в курсі взяли участь 20 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. у Дзержоніві, Німчі, Ростишові, Влоках та Мосціську. Заняття були багатовимірними і включали як класичні лекції, так і роботу з підручником, а також вправи та розумові ігри. Всю справу провела фахівець у цій галузі – Катажина Кінжибало.
У рамках дослідження учасники ознайомилися з алфавітом, основними фразами польською мовою, правилами та положеннями, що діють в Польщі, а також роз’яснення офіційних питань, за які відповідає даний офіс. Участь у курсі дозволила значно розширити знання та навички слухачів у використанні базової польської мови. Безсумнівно, це також сприяло можливості знайти роботу, адже під час курсу знайшли роботу аж чотири учасники.
Завершився курс тестуванням, що підтверджує знання на рівні А1, після чого учасники отримали сертифікати про проходження курсу та подарунки, які вручив староста Дзержонівський Гжегож Косовський.
Внаслідок великого інтересу до курсу організатор вирішив його відновити, про що ми повідомимо найближчим часом.
Завдання координував відділ безпеки та громадянських справ повітової канцелярії в Дзержонові.