herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zameczek w Bielawie – przetarg na sprzedaż nieruchomości!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, miasto Bielawa, ul. Wolności 92. Funkcja obiektu: budynki dydaktyczne i gospodarcze po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony symbolem ”U” - teren zabudowy usługowej

Bielawa, ul. Wolności 92

Budynki dydaktyczne i gospodarcze po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części Miasta Bielawa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618/2 o pow. 1.5036 ha, obręb 0002, Południe w Gminie Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00031215/8. Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bielawie, w tym:

  • budynkiem szkolnym (były Dwór Obronny z XVI wieku) o pow. użytkowej 4.123 m2,
    wpisany do rejestru zabytków architektury pod nr A/3708/716,
  • budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 582 m2,
  • budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 109,80 m2,
  • budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 10,30 m2.

Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą, w wydzielonej ogrodzonej części nieruchomości zlokalizowany jest sad owocowy. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Wojska Polskiego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Bielawy w rejonie ulicy Wojska Polskiego i 1-go Maja zatwierdzonego uchwałą nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008 r., nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: 1U – tereny usług.

Ogłoszenie o przetargu

Mapa (plik PDF)

Informacja z rejestru gruntów

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków

Decyzja konserwatora zabytków s. 1

Decyzja konserwatora zabytków s. 2

Historia zamku

Rycina przedstawiająca zamek

Wykaz nieruchomości do zbycia

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wolności 92, 92a w Bielawie