herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Działka niezabudowana w Dzierżoniowie w dobrej lokalizacji – I

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj dolnośląskie, miasto Dzierżoniów, ul. Piastowska 1. Funkcja obiektu: Teren położony za budynkiem biurowym przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa obszar oznaczony symbolem - U „obszar koncentracji usług centrotwórczych”

Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
Teren położony za budynkiem biurowym przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie.

Krótki opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w centralnej części Miasta Dzierżoniów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 60/25 o pow. 0.1428 ha, obręb 0004, Centrum w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00041005/6.

Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Piastowskiej przez działkę nr 60/23 (wjazd wraz z parkingiem oraz nieurządzoną drogą wewnętrzną) oraz działkę nr 60/24, obie działki stanowią własność Powiatu Dzierżoniowskiego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr IV/34/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2011r., nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: U – obszar koncentracji usług centrotwórczych.

Mapa (plik PDF)

Informacja z rejestru gruntów