herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zamiast bankruta rozwijający się powiat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie nastąpiło podpisanie umowy, na mocy której w ciągu 30 dni na konto powiatu trafi 33,5 mln zł. Powiat reprezentowali starosta Janusz Guzdek i wicestarosta Dariusz Kucharski, a udzielające dotacji Ministerstwo Zdrowia wiceminister Jakub Szulc.

33,5 mln zł dotacji rządowej dla powiatu
–  To historyczny dzień dla powiatu dzierżoniowskiego – mówił starosta Janusz Guzdek. – Dziś dobiegają końca trwające blisko rok starania o uzyskanie dotacji w ramach Planu B w niebagatelnej wysokości 33,5 mln zł. Dzięki wsparciu rządu nasz powiat z bankruta stał się samorządem, który ze spokojem może inwestować w oświatę i w drogi.

Dzięki przekształceniu szpitala w spółkę
Dotacja zostanie udzielona w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Tzw. Plan B zakłada pomoc finansową dla samorządów, które przekształciły szpitale w spółki prawa handlowego lub zamierzają to zrobić. Powiat dzierżoniowski powołał spółkę, która utworzyła niepubliczny ZOZ, w 2008 roku – zanim powstał rządowy Plan B.

Droga do szczęśliwego finału nie była łatwa i prosta. Procedura uzyskania dotacji była siermiężna – wniosek był rozpatrywany przez 11 miesięcy i w sumie liczył 4 tys. stron. Głównie chodziło o wykazanie, że szpital działający w formie spółki ma szanse nie tylko na funkcjonowanie bez zadłużania się, ale na rozwój. Tak jest w przypadku naszego powiatu. Spółka, której powiat dzierżoniowski jest właścicielem w 100%, ma dobrą kondycję finansową, co pozwala jej na prowadzenie inwestycji i remontów oraz zakup nowoczesnego sprzętu.

Na spłatę długów powstałych 7 lat temu
Dotacja zostanie przeznaczona na spłatę ostatnich zobowiązań po zlikwidowanym już publicznym ZOZ-ie, które powiat przejął na swoje barki. Chodzi o 33,5 mln zł wobec ZUS-u. W tej kadencji samorządowej powiat spłacił też 13 mln zł wobec wierzycieli cywilnoprawnych. Tym samym w ciągu 4 lat 50-milionowy dług ZOZ-u powstały w latach 1999 – 2003 przestanie istnieć.
Dotacja nie obejmie jedynie odsetek od zobowiązań wobec ZUS-u, które narosły po 1 stycznia 2009 roku. Wynoszą one ok. 3,2 mln zł i pokryje je powiat.

Satysfakcja i radość z oddłużenia
Przed podpisaniem umowy starosta Janusz Guzdek przypomniał sytuację, w jakiej zastał powiat, gdy 4 lata temu obejmował urząd: – Groził nam zarząd komisaryczny, długi powiatu i szpitala sięgały 70 mln zł przy budżecie 57 mln zł. Oddłużenie było głównym celem, który sobie postawiliśmy. Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że się udało – mówił starosta, dziękując osobom bezpośrednio zaangażowanym w pozyskanie dotacji, szczególnie współpracownikom oraz parlamentarzystom ziemi dzierżoniowskiej.
– Cieszę się, że tę ważną sprawę dla powiatu udało się zakończyć z pozytywnym skutkiem – mówił poseł Tomasz Smolarz.
– Jako mieszkaniec czuję ogromną radość, że powiat zamiast spłacać kredyty będzie mógł inwestować – mówił senator Stanisław Jurcewicz.
Wsparcie rządu dla samorządów, które uzdrowiły finanse i usprawniły organizacyjnie swoje placówki zdrowotne, pomoże powiatowi dzierżoniowskiemu spokojnie prowadzić inwestycje w budynkach powiatowych, w których funkcjonują szkoły i placówki opiekuńcze oraz na drogach, co z pewnością ma znaczenie dla mieszkańców.

Fot. Starostwo Powiatowe
Umowę podpisują wiceminister zdrowia Jakub Szulc i starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek

Plan B - podpisanie umowy