herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 30 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie odbędzie się sesja absolutoryjna.

Podczas obrad radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Najpierw sprawozdanie omówią przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek i skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając.

Następnie zostaną zaprezentowane opinie w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Powiatu. Na zakończenie dyskusji dotyczącej wykonania budżetu radni zagłosują w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Po omówieniu głównego tematu sesji radni rozpatrzą kilka projektów uchwał.

sesja_zapowiedz1