herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na Sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 28 sierpnia w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Pierwsza część sesji obfitować będzie w wyróżnienia i nominacje. Podczas sesji nowi dyrektorzy Dzierżoniowskich szkół średnich odbiorą nominacje na stanowiska dyrektorskie. Przyjęte zostanie też ślubowanie i wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W pierwszej części sesji rozstrzygnięty zostanie również Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego, a także wręczone zostaną nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

W dalszej części sesji radni wysłuchają wystąpienia Pani Katarzyny Łysak – Powiatowego Rzecznika Konsumentów, która przedstawi temat Ochrony Praw Konsumenta.

Radni podejmą też uchwały, m.in. dotyczące określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz określenia zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON.

Zostanie też przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
w I półroczu 2018 r.

Sesja rozpocznie się o godzinie 9:00. Zapraszamy.