herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykonanie budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2018 roku – to główny temat, którym zajmą się radni powiatowi podczas sesji 25 września.

Sesja rozpocznie się od wręczenia nagród laureatom Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku 2017/2018.

Następnie radni zapoznają się z informacją o przebiegu realizacji budżetu powiatu dzierżoniowskiego za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W tej sprawie zostaną też zaprezentowane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stałych komisji Rady Powiatu.

W trakcie obrad radni rozpatrzą kilka projektów uchwał m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany statutu powiatu.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu