herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykonanie budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku oraz bieżąca sytuacja szpitala – to najważniejsze tematy, z którymi zapoznają się radni powiatowi podczas sesji 29 września.

Sesja rozpocznie się od wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2015”.

W części roboczej sesji przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek przedstawi informację o przebiegu realizacji budżetu powiatu dzierżoniowskiego za I półrocze 2015r. W tej sprawie zostaną też zaprezentowane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stałych komisji Rady Powiatu.

W trakcie obrad radni rozpatrzą kilka projektów uchwał m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów oraz Bielawa w związku ze staraniem się gmin o środki ze „schetynówek”, a także w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w 2016 roku i w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Radni zdecydują również o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim i Powiatem Łobeskim oraz zapoznają się z informacją o sytuacji NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem oddziału ortopedii, którą przedstawi prezes jednostki Maciej Smolarz.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu