herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bratoszów z nową nawierzchnią

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegła końca modernizacja drogi powiatowej w Bratoszowie. Inwestycję zrealizował powiat dzierżoniowski przy współpracy z gminą Pieszyce.

W ramach modernizacji wykonano nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza na drodze powiatowej nr 3018D w Bratoszowie na odcinku 800 mb. Poprawiło się więc bezpieczeństwo, ale też komfort kierowców w całej miejscowości.

Prace przeprowadziła firma Bisek – Asfalt z Kostomłotów za kwotę 324 tys. zł. Gmina Pieszyce wsparła remont kwotą 120 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

– To jedna z wielu tegorocznych inwestycji drogowych powiatu – mówi starosta Janusz Guzdek. – W sumie pochłoną one ok. 9 mln zł.

Do tej pory powiat wykonał nowe nawierzchnie na drogach Jaźwina – Uciechów, Dobrocin – Roztocznik, Uliczno – Słupice oraz w Owieśnie. Obecnie trwa remont mostu w ciągu drogi Pieszyce – Przełęcz Jugowska oraz największa inwestycja w tym roku – przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa wraz z przebudową mostu i budową ścieżki rowerowej.

Więcej o inwestycjach i remontach w 2015 roku