herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Problemy bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – to wiodący temat, którym będą zajmować się radni powiatowi podczas sesji 27 października.

Sesja rozpocznie się od wystąpienia okolicznościowego radnej Ireny Skibniewskiej-Kozak na temat ważnych wydarzeń historycznych w miesiącu październiku oraz od wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego „Złoty Talent” za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

W części roboczej sesji zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Monika Zawilak omówi temat główny związany z problemami bezrobocia i aktywizacją lokalnego rynku pracy.

W trakcie obrad radni rozpatrzą kilka projektów uchwał m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie wiejskiej Łagiewniki na modernizację drogi w Olesznej oraz powierzenia tej gminie zadań własnych powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Radni wprowadzą również zmiany do uchwały o pomocy finansowej gminie miejskiej Dzierżoniów na przebudowę ul. Staszica oraz do uchwały budżetowej na 2015 r.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 13.00.
Wcześniej, o godz. 9.00 kontynuowana będzie sesja nadzwyczajna na temat Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o.
Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu