herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Most po remoncie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończył się remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce – Przełęcz Jugowska. Inwestycja w 80 procentach została sfinansowana środkami zewnętrznymi.

Most wymagał naprawy, bo został zniszczony podczas ulew w czerwcu 2013 roku. Zakres prac remontowych objął m.in.: wykonanie nowej, żelbetowej konstrukcji, naprawę ścian przyczółków i sklepienia, umocnienie dna potoku za pomocą bruku kamiennego oraz zamontowanie stalowej balustrady i bariery energochłonnej po obu stronach jezdni.

Inwestycję o wartości blisko 160 tys. zł wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy. Na jej realizację powiat dzierżoniowski pozyskał pomoc z budżetu państwa, która stanowi 80% wartości zadania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remonty lub odbudowę zniszczonej infrastruktury w tym roku zostały też zmodernizowane dwie drogi: z Dobrocina do Roztocznika na odcinku ponad 1 km oraz z Uliczna do Słupic na odcinku 400 m.

Tegoroczne wydatki powiatu dzierżoniowskiego na remonty i inwestycje wyniosą ok. 13 mln zł.

Więcej o remontach i inwestycjach 2015