herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 stycznia. Będzie ona miała charakter sprawozdawczy.

Sesja rozpocznie się od wręczenia podziękowań dla Szefów Sztabów 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W roboczej części sesji informacje z działalności za 2015 rok złożą przedstawiciele powiatowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, czyli policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego oraz sądu i prokuratury.

Poza tym radni zapoznają się z rocznym sprawozdaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego i Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Podczas sesji radni rozpatrzą także kilka projektów uchwał – m.in. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu

sesja_budzetowa (10)