herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w drugich konsultacjach społecznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i Owiesno w ostatnich konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolnego.

Starostwo Powiatowe - rynek

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020. Będzie dotyczyć dróg transportu rolnego nr 1, 2, 3, 4 i 5 (tj. lokalizacji zjazdów na działki przyległe do pasów drogowych oraz likwidacji zbędnych dróg transportu rolnego wraz z ich rekultywacją) w Piławie Dolnej, projektowanych przez biuro projektowe „RDK PROJEKT Robert Grodecki” z siedzibą we Wrocławiu w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi, likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku o godz. 15.00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej.