herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w konsultacjach społecznych.

Starostwo Powiatowe - rynek

W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego, stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020, Starosta Dzierżoniowski
zaprasza do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w konsultacjach społecznych. Konsultacje dotyczą projektu zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolnego nr 1, 2, 3, 4, i 5 w Piławie Dolnej, projektowanych przez biuro projektowe „RDK PROJEKT Robert Grodecki” siedzibą we Wrocławiu w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi, likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 15.00 w Sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej.