herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu zaprasza przedstawicieli NGO z powiatu dzierżoniowskiego do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 23 listopada 2018 r.

Bliższe informacje dotyczące zaproszenia dla NGO oraz formularz zgłoszeniowy