herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ćwiczenia Renegade

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniach 14 – 15 listopada (termin zapasowy 16 listopada) odbędą się krajowe ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 18/II. W ich trakcie może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych.

W ramach ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 18/II” na obszarze powiatu dzierżoniowskiego mogą zostać uruchomione akustyczne syreny alarmowe poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu” – po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu oraz sygnału „Odwołanie alarmu”- po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie.

Ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 18 /II” będą prowadzone na terenie całego kraju. Wezmą w nich udział Siły Zbrojne i administracja publiczna.

Celem ćwiczeń jest:

  • sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
  • doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu,
  • ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

Ćwiczenia przeprowadzą samorządy gminne, a koordynować je będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego.