herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie na czerwcową sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2016 rok będzie głównym tematem XXXIII sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27 czerwca o godz. 9.00 w sali narad przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie.

Radni po wysłuchaniu m.in.: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii Komisji Rewizyjnej i Klubów Radnych podejmą uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

W dalszej części rozpatrzonych zostanie kilka innych uchwał. Natomiast obrady w tym dniu rozpoczną się od bardzo miłego akcentu – wręczenia nominacji na stanowiska dyrektorów: II LO w Dzierżoniowie, ZSIPKZ w Bielawie i PCPPPiDE w Dzierżoniowie.

Porządek obrad