herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie na sesję

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ocena prac scaleniowych na terenie wsi Dobrocin realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ocena funkcjonowania Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 będą głównymi tematami sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30 sierpnia we wsi Dobrocin.

Ponadto radni podejmą kilka uchwał, a w tym dotyczących m.in.: udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, udzielenia dwóch dotacji celowych – Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie przebudowy ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi oraz Gminie Bielawa na przebudowę i modernizację ulicy Przodowników Pracy, Nowotki i Wysokiej.

W trakcie sesji nominacje na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie odbierze Grażyna Bajsarowicz, a na dyrektora Zespołu Szkół w Pieszycach – Beata Tomaszczyk. Wręczone zostaną też akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie przy ul. Kościuszki 14a.