herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski z udziałem Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska pozyskał ze środków Unii Europejskiej 2.343.565 zł na realizację projektu o nazwie „Zdobyte Doświadczenie – szansą na zatrudnienie”.

Celem projektu, który będzie realizowany do 31 sierpnia 2021 roku, jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, podwyższenie jakości nauczania, wzrost kompetencji nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami.

Całość będzie realizowana w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie oraz w Zespole Szkół w Pieszycach.
W ramach projektu zorganizowane będą między innymi staże i praktyki dla uczniów u pracodawców, a także specjalistyczne kursy i szkolenia. Utworzone zostaną również klasy patronackie, które mają zwiększyć udział pracodawców w procesie kształcenia przyszłych absolwentów.

Staże, kursy i szkolenia zorganizowane zostaną także dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy. Oprócz tego nauczyciele będą mogli podjąć studia podyplomowe w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności potrzebnych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”
współfinansowany jest ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020.