herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z ogłoszeniem przez Starostę Dzierżoniowskiego stanu pogotowia przeciwpowodziowego, 14 października odbyło się w trybie pilnym spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin oraz służb interweniujących i wspierających walkę z podtopieniami. W trakcie spotkania uczestnicy złożyli szczegółowy raport na temat sytuacji, jaka panuje w poszczególnych gminach w związku z intensywnymi opadami deszczu. Starosta również przekazał raport z objazdu po gminach powiatu, jaki odbył dzisiaj wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i pracownikami Starostwa.

Podwyższone stany rzek odnotowano w niektórych miejscach na terenie Gminy Wiejskiej Dzierżoniów, Dzierżoniowie, Łagiewnikach, Piławie Górnej, a także w gminie Niemcza.
W rejonach lokalnych podtopień interweniuje Straż Pożarna oraz służby gminne.

Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, pojawiają się natomiast straty materialne spowodowane lokalnymi podtopieniami.

Dobrą informacją jest to, że prognozy pogodowe przewidują, że największe opady są już za nami i teraz sytuacja powinna powoli wracać do normy. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania niezbędnego asortymentu, na przykład worków do zabezpieczenia posesji, należy zwracać się do właściwego urzędu miasta lub gminy.