herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zostań rodziną zastępczą

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeśli dobro dziecka jest dla Ciebie ważne i chciałbyś pomóc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym – zostań rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do pełnienia funkcji zawodowej i niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

Rodziną zastępczą mogą być małżonkowie, jak również osoba stanu wolnego. Osoby te mogą, ale nie muszą mieć własnych dzieci. Najistotniejsze jest bowiem, aby były to osoby, które są w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo.

Wszystkie chętne osoby muszą spełniać określone warunki oraz przejść szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Szersza informacja dotycząca wymagań stawianych przed kandydatami, a także specyfiki pracy.

Więcej informacji można też uzyskać w siedzibie PCPRiOZ, ul. Piastowska 1 w Dzierżoniowie  codziennie w godzinach 8.00-15.00 pod nr tel. 74 833 16 14, 74 833 98 95.