herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

1.313 osób przyszło po bezpłatną poradę prawną

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przez cały ubiegły rok w powiecie dzierżoniowskim działały cztery Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Z usług urzędujących w nich adwokatów i radców prawnych skorzystało 1.313 osób.

Najliczniej odwiedzany był punkt zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (614 osób), a następnie punkty w Bielawie w Gimnazjum nr 3 (268 osób), w Pieszycach w Urzędzie Miasta i Gminy (250 osób) oraz w Dzierżoniowie w siedzibie TPD przy ul. Nowowiejskiej (181 osób).

Najwięcej, bo 436 porad prawnicy udzielili z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem prawa rzeczowego i spadkowego. Mieszkańcy radzili się ponadto w sprawach spadkowych (275), alimentów (99), prawa pracy (95) i innych. Prawnicy przede wszystkim informowali przychodzące osoby o istniejącym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach oraz wskazywali sposoby rozwiązania problemu.

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ściśle określa jakie osoby mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych, a należą do nich: młodzież do 26. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny, seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, weterani i kombatanci, osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży. Spośród tych osób największą grupę mieszkańców zwracających się z prośbą o poradę były osoby po 65. roku życia (713). Następną grupę stanowiły osoby w wieku 20-24 lata (116).

Po porady nie zgłaszały się osoby poniżej 16. roku życia, ale osób pomiędzy 16. a 19. rokiem było już 18.

Punkty nadal działają, wszystkie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Informacja na temat działania punktów