herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje Powiatu Dzierżoniowskiego 2016 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Inwestycje przeprowadzone przez Powiat Dzierżoniowski w ubiegłym roku kosztowały 9,2 mln zł. Największą był II etap budowy drogi Bielawa – Pieszyce (4 mln zł). Ponad 1 milion złotych kosztowały inwestycje oświatowe. Natomiast w Szpitalu Powiatowym do remontu i zakupu sprzętu Powiat dołożył 750.000 zł.

Przebudowy dróg i chodników

Wiosną ubiegłego roku wykonane zostały prace modernizacyjne na drodze od Olesznej do granicy powiatu w Sulistrowiczkach. Na długości 3,5 km została położona nowa nawierzchnia, uzupełniono pobocza, odtworzono przydrożne rowy, przebudowano zjazdy na pola, wykonano oznakowanie poziome i ustawiono słupki hektometrowe. Koszt zadania wyniósł blisko 950.000 zł. Kwotą 110.000 zł remont wsparła gmina Łagiewniki. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

Pod koniec roku dobiegła końca największa tegoroczna inwestycja powiatowa, a mianowicie przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa od mostu nad potokiem Brzęczek do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie (1,5 km). Koszt prac wyniósł 4,1 mln zł. Połowę z tej kwoty Powiat pozyskał z tzw. schetynówek, a ponadto Gmina Pieszyce wparła inwestycję kwotą 400.000 zł, Gmina Bielawa – 700.000 zł, Dzierżoniów – 300.000 zł, a Nadleśnictwo Świdnica – 7.000 zł.

Zakres prac był szeroki i obejmował m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także remont nawierzchni przejazdu kolejowego, budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji powstały pasy zieleni i miejsce odpoczynku podróżnych (MOP).

– W 2015 roku wykonaliśmy I etap przebudowy tej drogi na odcinku 2,1 km, a jego koszt wyniósł 5,9 mln zł. Zakończony II etap zamknął tę inwestycję całkowicie. Była ona niezwykle ważna dla mieszkańców powiatu, bo droga jest uczęszczana, a jej stan pogarszał się z roku na rok – mówi starosta Janusz Guzdek. – Nowa droga jest szersza, lepiej oświetlona i bezpieczniejsza. Wyposażona została w ścieżkę rowerową, którą można jeździć także na rolkach, a zwolenników tego sportu jest coraz więcej. Jest także miejsce wyposażone w ławki, gdzie można odpocząć.

Ponadto w minionym roku na terenie powiatu powstało kilka chodników. W Mościsku mieszkańcy mogą się przespacerować nowym 430-metrowym chodnikiem. Koszt prac wyniósł 335.000 zł (Gmina Dzierżoniów – 180.000 zł). W Gilowie powstał chodnik o długości 379 metrów. Jego koszt to 330.000 zł. Gmina Niemcza dołożyła do prac 65.000 zł. Dodatkowo na mocy porozumienia z Gminą Dzierżoniów powiat dołożył blisko 18.000 zł do budowy chodnika w Józefówku (210 metrów) i 15.000 zł do budowy chodnika w Roztoczniku (165 metrów).

W tym roku Powiat wybudował także chodnik w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4. Koszt inwestycji wyniósł 34.000 zł.

Dodatkowo Powiat w minionym roku wsparł kilka inwestycji gminnych. Do budowy ronda na placu Kościelnym w Bielawie dołożył 200.000 zł, budowy dróg w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie także 200.000 zł oraz do przebudowy ul. Staszica z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie – 500.000 zł.

Inwestycje w oświacie

Z trzech zakończonych inwestycji na pewno zadowoleni są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej oraz Zespołu Szkół w Pieszycach. W Bielawie na terenie szkoły powstał kompleks sportowy, na który składają się boiska, 100-metrowa bieżnia ze skocznią w dal oraz zewnętrzna siłownia. Koszt inwestycji to ponad 760.000 zł (2015 r. – 250.000 zł, 2016 r. – 517.000 zł). Natomiast w Piławie Górnej został zakończony kolejny etap termomodernizacji budynku. W tym roku zostały wymienione 263 okna. Inwestycja kosztowała ponad 650.000 zł. Ponadto Powiat przeprowadził modernizację dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Pieszycach. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 274.000 zł (2015 r. – 166.000 zł, 2016 r. – 107.000 zł).

Remonty w Szpitalu Powiatowym

Rozpoczęte w ubiegłym roku prace remontowe w Szpitalu Powiatowym na oddziale ginekologiczno-położniczym i w pracowni endoskopii na początku tego roku dobiegły końca. Na ten cel Zarząd Powiatu przekazał Szpitalowi Powiatowemu 350.000 zł. Inwestycja objęła budynek Matki i Dziecka w Dzierżoniowie. Na II piętrze przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie m.in. wydzielono łazienki dla pacjentek bezpośrednio z sal chorych, a na III piętrze zmodernizowano sale przeznaczone na pracownię endoskopii.

W minionym roku Powiat przekazał Szpitalowi jeszcze 400.000 zł na kolejne inwestycje. Zakupiono więc wiele urządzeń potrzebnych nie tylko w diagnostyce, ale także w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala m.in.: wymieniono akumulacyjny system zasilania awaryjnego, zakupiono urządzenie do utylizacji wydalin, aparat USG, wideogastroskop oraz na oddział chirurgiczny pięć łóżek sterowanych elektrycznie.

Największa ubiegłoroczna inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie rozpoczęła się w listopadzie, a potrwa do czerwca 2017 roku. Jest to warta 900.000 zł przebudowa parterowego pawilonu, położonego między budynkiem głównym a budynkiem administracyjnym, na pracownię rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szkołę rodzenia.

Dom Pomocy Społecznej

W bielawskim Domu Pomocy Społecznej zakupione zostały łóżko i krzesło kąpielowe dla mieszkańców (20.000 zł) oraz agregat prądotwórczy (84.000 zł). Natomiast w filii w Niemczy dla bezpieczeństwa mieszkańców został założony monitoring (30.000 zł).