herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

230.000 złotych dla organizacji i stowarzyszeń

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

16 grudnia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego. Kwota, o którą ubiegać się będą stowarzyszenia wynosi 230 tysięcy złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w następujących dziedzinach:
– kultury fizycznej i sportu,
– turystyki i krajoznawstwa,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– edukacji,
– ochrony i promocji zdrowia,
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
– ratownictwa i ochrony ludności,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowe warunki konkursu, w tym terminy składania ofert na poszczególne zadania, określa załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego – OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2020.