herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nagrody dla utalentowanych wręczone

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uczniowie szkół powiatowych, którzy w minionym roku szkolnym mieli wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie, otrzymali nagrody finansowe. Wyniosły one maksymalnie 500 zł. Wręczył je starosta dzierżoniowski podczas sesji Rady Powiatu 27 października.

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat dzierżoniowski obowiązuje program wspierania uzdolnionych uczniów. Przewiduje on stypendia dla uczniów z wysoką średnią oraz dla osób wybitnie utalentowanych w określonych dziedzinach wiedzy, sztuki i sportu.

Pierwsza grupa, prymusi, jednorazowe stypendia otrzymała w czerwcu, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Druga grupa, utalentowani, została nagrodzona we wtorek 27 października.

– Ocena „Prymusów” jest prosta, bo pod uwagę brana jest średnia ocen. Ocena „Talentów” wymaga głębszej analizy przedstawionych dokumentów, stąd założona przez nas rozbieżność w terminie – wyjaśnia starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek.

O stypendia „Złoty Talent” ubiegało się 76 osób. Otrzymało je 33 uczniów, w tym za osiągnięcia edukacyjne – 15 osób, artystyczne – 8 osób i sportowe – 10 osób. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się przede wszystkim laureaci olimpiad i konkursów wiedzy, konkursów artystycznych oraz zawodów sportowych.

Wysokość stypendium zależy od osiągnięć – najwyżej oceniane są osiągnięcia indywidualne na szczeblu ogólnopolskim, a najniżej osiągnięcia grupowe na szczeblu wojewódzkim. Maksymalna nagroda wyniosła 500 zł.
Natomiast łączna pula środków przeznaczona w budżecie powiatu na stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 to 76 tys. zł.

Tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Kolejne nagrody już za rok. Zachęcamy uczniów do podnoszenia wyników w nauce w obecnym roku szkolnym oraz do zapoznania się z zasadami programu stypendialnego, który jest dostępny w każdej ze szkół.

Regulamin programu stypendialnego

Lista stypendystów