herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budowa chodnika we Włókach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwają prace przy budowie chodnika we Włókach. Zadanie o wartości ponad 2,2 mln zł współfinansowane jest z budżetu państwa, powiatu dzierżoniowskiego i gminy Dzierżoniów.

Zakres prac jest bardzo duży i obejmuje wykonanie chodnika na długości około 2,4 km oraz ułożenie kanalizacji deszczowej na długości około 2,3 km wraz z 57 studniami deszczowymi i 41 wpustami ulicznymi. Projekt uwzględnia również przebudowę sieci energetycznej polegającą na wymianie 18 słupów.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Dzierżoniów w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale ze względu na ograniczone środki w budżecie Wojewody nie otrzymał dotacji.

W lipcu br. pojawiła się możliwość uzyskania 50% dofinansowania na budowę chodnika we Włókach dzięki powstałym oszczędnościom po przetargach prowadzonych na terenie całego województwa w I kwartale 2015 r.

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu, jaki został na wykonanie chodnika, wójt gminy Dzierżoniów oraz starosta dzierżoniowski podjęli decyzję o realizacji zadania, którą poparły poszczególne Rady. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych została firma ROKAM z Koźmic k. Ząbkowic Śląskich.

Do tej pory firma wykonała ponad 50% kanalizacji deszczowej. Częściowo zostały również ułożone krawężniki. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji umowy, inwestycja jest szczególnie monitorowana, zarówno przez pracowników Urzędu Gminy i Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwestycji, jak i władze gminy i powiatu.

Źródło: UG Dzierżoniów

Wloki_chodnik (2)