herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ćwiczenia Renegade

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniach 13 – 15 października (termin zapasowy 16 października) odbędą się krajowe ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 15/II. W ich trakcie może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych.

Ćwiczenia organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z elementów będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczeń Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Alarmowanie będzie miało miejsce wyłącznie na terenie powiatu znajdującego się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

Trening odbędzie się z wykorzystaniem syren alarmowych. W jego ramach może zostać wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający „Ogłoszenie alarmu” oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający „Odwołanie alarmu”.

Treningi ostrzegania i alarmowania ludności odbywają się kilka razy w roku. Ich celem jest sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń oraz funkcjonowania w praktyce procedur alarmowania ludności.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie