herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych otrzymali Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. Uroczystość odbyła się 14 października w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Podczas spotkania starosta Janusz Guzdek złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty, a osobom szczególnie wyróżniającym się przyznał Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. W tym roku zasłużyło na nie 20 osób.

Nauczyciele są nagradzani za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz za działalność pozaszkolną, natomiast dyrektorzy za kierowanie bez zastrzeżeń pracą szkoły, a także za stwarzanie warunków do rozwoju uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Starosta złożył również gratulacje tym, którzy otrzymali wyróżnienia nadane przez  Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W tym roku pan Szczepan Kieroński z II LO w Dzierżoniowie został uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Natomiast pani Anna Grużlewska z I LO w Dzierżoniowie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

DEN (2)

Lista nagrodzonych

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
(nadawany postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji Narodowej)
Szczepan Kieroński – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
(nadawany decyzją Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty)
Anna Grużlewska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie

NAGRODY STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Dla dyrektorów
1. Grażyna Bajsarowicz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie
2. Marzena Kudra – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
3. Ireneusz Rutowicz –  dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
4. Aleksander Koszela – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie
5. Dorota Pieszczuch – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie

Dla nauczycieli
6. Iwona Weigelt – pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka – ZSO w Bielawie
7. Grażyna Majchrzak – wicedyrektor, matematyka – ZSO w Dzierżoniowie
8. Kamila Łukasik – matematyka – ZSO w Dzierżoniowie
9. Daniel Nowak –  biologia – ZSO w Dzierżoniowie
10. Sebastian Runowicz –  język polski – ZSO w Dzierżoniowie
11. Ewa Ptak – matematyka – ZSO w Dzierżoniowie
12. Henryk Matuszczyk – historia – II LO w Dzierżoniowie
13. Grzegorz Raganowicz – wicedyrektor, przedmioty zawodowe – ZSiPKZ w Bielawie
14. Stanisław Zielonka – przedmioty branży elektrycznej i elektronicznej – ZS Nr 1 w Dzierżoniowie
15. Jadwiga Umińska – przedmioty zawodowe gastronomiczne – ZS Nr 2 w Dzierżoniowie
16. Hanna Gera-Kunigowska –  język niemiecki, geografia – ZS Nr 3 w Dzierżoniowie
17. Katarzyna Złotnicka – przedmioty zawodowe, język angielski – ZS w Pieszycach
18.  Katarzyna Ciborska – zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne – SOSW w Dzierżoniowie
19. Elżbieta Mikoś – zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne – SOSW w Piławie Górnej
20. Anna Kubik – nauczyciel terapeuta – rehabilitacja ruchowa – PCPPiDE w Dzierżoniowie