herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budowa hali sportowej w II LO w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Budowa hali sportowej w II LO w Dzierżoniowie wraz z rozbudową budynku szkoły to największa powiatowa inwestycja oświatowa ostatnich lat. Dzięki niej uczniowie tej najliczniejszej szkoły powiatowej mają stworzone wspaniałe warunki do rozwoju fizycznego.

Opis inwestycji: 
– budowa hali gimnastycznej z widownią na 150 osób, na której znajdują się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej (40×20), siatkowej (18×9), koszykowej (28×15) i badmintona (13,4×6,1). Halę można podzielić na trzy części, stosując kotary grodzące, co umożliwia stworzenie trzech niezależnych boisk treningowych do koszykówki (niewymiarowych 20×12) i dwóch wymiarowych boisk do piłki siatkowej;
– budowa dwukondygnacyjnego zaplecza hali, w skład którego wchodzą m.in.: sala do ćwiczeń sportowych, dwa gabinety rehabilitacyjne, zespół saunowy, zespoły sanitarno-szatniowe na każdej z dwóch kondygnacji oraz pokoje administracyjne;
– rozbudowa budynku istniejącej szkoły poprzez wykonanie czterokondygnacyjnego łącznika z windą umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pięter zarówno nowego, jak i starego budynku szkoły – dzięki czemu obecnie budynek II LO w Dzierżoniowie jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.;
– wykonanie na terenie przyszkolnym boisk do piłki siatkowej (wymiarowe) i piłki ręcznej (niewymiarowe) oraz bieżni na 60 m.

Termin realizacji: listopad 2009 – wrzesień 2011

Wartość prac budowlanych: 6,8 mln zł

Finansowanie: Na realizację inwestycji powiat pozyskał 1 mln zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej na Dolnym Śląsku w latach 2009-2011”. Budowa hali w głównej mierze została więc zrealizowana ze środków własnych powiatu.

Przygotowania do inwestycji: Budowę hali sportowej poprzedził dwuletni okres przygotowań do inwestycji polegający m.in. na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonaniu badań archeologicznych.  Przeprowadzenie badań archeologicznych było konieczne, ponieważ teren, na którym stoi hala, jest położony w granicach układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Na przebadanym obszarze nie stwierdzono obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, co pozwoliło kontynuować inwestycję. Gdyby potwierdziły się przypuszczenia, że na tym terenie zostaną odsłonięte relikty murów obronnych miasta, a co się z tym wiąże – że mur otaczała fosa, wpłynęłoby to na znaczne zwiększenie kosztów inwestycji. Niewykluczone, że uniemożliwiłoby to realizację inwestycji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia, na który składały się prace przygotowawcze i prace budowlane, wyniósł 7,6 mln zł.