herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Chrońmy dziedzictwo archeologiczne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony dziedzictwa archeologicznego odbyło się 8 czerwca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów oraz służb mundurowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Szkolenie poprowadzili Marcin Sabaciński z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Marek Kowalski z delegatury wałbrzyskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Prelegenci wyjaśnili strukturę i kompetencje administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków w Polsce, podstawy metodyki i obszar zainteresowań archeologii, założenia konserwatorskie w zakresie archeologii i zagrożenia przestępczością oraz podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Mówili także o specyfice archeologicznych zabytków ruchomych, a także o zabytkach archeologicznych w województwie dolnośląskim. Na zakończenie na wybranych przykładach opowiedzieli o sprawach karnych związanych z przestępczością przeciwko zabytkom archeologicznym.

Szkolenie odbyło się z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy koordynacji Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.