herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Europassy dla techników informatyków

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość”, pod takim tytułem 7 czerwca odbyła się konferencja w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz praktyka zawodowa w Kompetenz Zentrum w Cottbus w Niemczech (6-17 marca).

W praktykach wzięli udział technicy informatycy, którzy w ciągu kilku dni zapoznali się z programami: Adobe Pfotoshop, Adobe Ilustrator oraz Magix. W ramach zajęć przeprowadzali obróbkę zdjęć, wykonywali kalendarz, przerabiali logo szkoły do formatu wektorowego, projektowali rollup, tworzyli projekt nadruku na kubek i nanosili go, a także przygotowali film z realizacji projektu.

Oczywiście podczas praktyk nie tylko pracowali, ale także spędzali czas na zwiedzaniu okolicy i uczeniu się języka. W trakcie pobytu posługiwali się bowiem językiem niemieckim, także w trakcie obsługi programów.

Podczas konferencji przebieg praktyki w ramach projektu Erasmus+ omówił nauczyciel Grzegorz Błachut. Przedstawiciel Kompetenz Zentrum mówił o braku wykwalifikowanych pracowników w Niemczech i potrzebie poszukiwania ich poza granicami kraju. Podkreślał też, że wiele koncernów chciałoby rozszerzyć swoją działalność na Polskę i wówczas potrzebni będą pracownicy mający fach w ręku, a dodatkowo posługujący się językiem niemieckim. Natomiast dyrektor szkoły Ireneusz Rutowicz wyjaśniał, że od 2006 roku szkoła uczestniczy w europejskich projektach edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoje umiejętności, wyjeżdżają do krajów europejskich i uczą się języków.

– Szkoły ponadgimnazjalne powiatu dzierżoniowskiego śmiało realizują unijne projekty edukacyjne. Jest ich wiele, a efektem jest rozwój uczniów, poszerzanie ich kwalifikacji zawodowych, a także otwarcie się na Unię Europejską i swobodne poruszanie się po niej. To cenne doświadczenia, które zaowocują w dorosłym życiu zawodowym – mówi starosta Janusz Guzdek.

Na zakończenie konferencji uczestnicy praktyki w Cottbuz otrzymali z rąk starosty, dyrektora szkoły oraz przedstawiciela Kompetenz Zentrum europassy (w dwóch językach polskim i angielskim) potwierdzające odbycie przez nich praktyk zawodowych. Europassy, to dokumenty, które uczniowie po skończeniu nauki będą mogli przedstawiać pracodawcom na terenie Unii Europejskiej.