herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ćwiczenia służb powiatowych 2015

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Doskonalenie współpracy służb powiatowych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz sprawdzenie sprawności sprzętu - to główny cel ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, które odbędą się w dniach 17 – 18 września.

ćwiczenia służb zajmujących się bezpieczeństwem

Podczas tegorocznych ćwiczeń „Stacja Paliw 2015” służby będą musiały zmierzyć się z następującym zagrożeniem: ryzyko uszkodzenia zbiornika zewnętrznego z gazem na stacji paliw usytuowanej niedaleko zabudowań mieszkalnych.

Organizatorem ćwiczeń jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a współorganizatorami:
– Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
– Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,
– Urząd Miasta w Dzierżoniowie,
– Stacja Paliw Shell w Dzierżoniowie,
– NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o.,
– Ambulans Pogotowie Ratunkowe Włodzimierz Kapela.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszego dnia będzie miała miejsce część teoretyczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia do ćwiczeń oraz wypracowane procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Natomiast w piątek 18 września w godzinach dopołudniowych odbędą się ćwiczenia praktyczne na stacji Shell w Dzierżoniowie z udziałem służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Będą one polegały na zniwelowaniu zagrożenia, przeprowadzeniu ewakuacji pracowników, klientów stacji oraz klientów sąsiadujących obiektów handlowych, a także wykonaniu działań gaśniczych, ujęciu sprawców i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

– Celem ćwiczeń jest sprawdzenie stosowania w praktyce zasad ewakuacji osób ze strefy zagrożenia oraz ostrzegania ludności o zagrożeniu – mówi starosta Janusz Guzdek. – Ćwiczenia mają również na celu doskonalenie współpracy służb powiatowych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz sprawdzenie sprawności sprzętu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Ostatnie ćwiczenia odbyły się rok temu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej i polegały na ewakuacji osób niepełnosprawnych