herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dbają o bezpieczeństwo i porządek

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa od stycznia do maja 2016 roku, akcja „Bezpieczne Wakacje 2016” oraz zabezpieczenie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, to główne tematy podejmowane 22 czerwca podczas posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Posiedzenie odbyło się w pieszyckiej Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury. Spotkanie poprowadził starosta Janusz Guzdek, który przedstawił zarządzenie dotyczące nowego składu komisji.

Bezpieczne wakacje

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”, jak informował zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie Przemysław Marut, kontrolowany będzie stan techniczny autobusów, którymi przewożone będą dzieci, sprawdzane miejsca przeznaczone na organizację kolonii i półkolonii, patrolowane kąpieliska wodne. Dbając o bezpieczeństwo w mieście, także podczas imprez masowych zwiększona zostanie liczba patroli. Nie mniej pracy mają strażacy, którzy kontrolują pod względem bezpieczeństwa pożarowego budynki przeznaczone na letni wypoczynek. Strażacy także przeszli specjalistyczne szkolenie WOPR. Natomiast pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zajęli się przebadaniem wody w kąpieliskach i będą te badania powtarzać podczas wakacji.

Bezpieczeństwo w okresie styczeń – maj 2016 r.

Pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku pod względem porządku i bezpieczeństwa nie odbiegają znacznie od tego samego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z danymi policji odnotowano o 43 mniej przestępstw w siedmiu kategoriach najbardziej uciążliwych dla mieszkańców (przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże pojazdu, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia). W ubiegłym roku wszystkich tych zdarzeń było 329, a w obecnym 286. Niestety, na drogi wciąż wyjeżdżają nietrzeźwi kierowcy. W tym roku zatrzymano ich 68, a w ubiegłym – 76. Do Prokuratury Rejonowej wpłynęło 838 spraw. Z tej liczby postępowań oraz pozostałości z 2015 r. (127 spraw) załatwiono 527. Do sądów przekazano 252 sprawy dotyczące 278 osób.

W przypadku wyjazdów strażaków w tym roku było ich o 29 mniej (475 – 2015 r., 446 – 2016 r.). Spośród jednostek OSP, które wspierają zawodową Straż Pożarną najwięcej wyjazdów w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku odnotowała OSP Bielawa (79). Niestety, w porównaniu do roku ubiegłego w wypadkach z ludźmi odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 72 ranne, a w ub. roku była tylko jedna ofiara śmiertelna i 71 rannych. Sporo pracy miał Sanepid, którego m.in. Wydział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadził 296 kontroli i nałożył 25 mandatów na łączną kwotę 6.200 zł. W zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego oraz z zakresu nadzoru budowlanego nie odnotowano w okresie styczeń-maj 2016 zdarzeń, które wpływałyby bezpośrednio na życie i zdrowie mieszkańców powiatu.

Podczas spotkania przedstawiciel Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie poinformował o wprowadzeniu nowych elementów sytemu elektronicznego zabezpieczenia jednostki oraz realizowanych zadaniach statutowych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych na rzecz lokalnej społeczności przez osadzonych.

Światowe Dni Młodzieży

Główne uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży odbędą się w Krakowie. Pielgrzymi dotrą jednak także do powiatu dzierżoniowskiego. 21 lipca niewielka grupa zbierze się w Pieszycach, a 23 lipca na dzierżoniowskim Rynku odbędzie się zlot, w którym uczestniczyć będzie nawet do 1000 osób.

W trakcie spotkania komisja omówiła to wydarzenie, a także przychyliła się do prośby burmistrza Dzierżoniowa o wsparcie przy ochronie imprezy.

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się jesienią tego roku.