herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

155 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowskich otrzymało stypendia „Złoty Prymus”, a 23 – stypendia „Złota Nadzieja”. Stypendia zostały rozdane w poszczególnych szkołach 24 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Aby otrzymać tytuł Złotego Prymusa oraz stypendium uczniowie musieli uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Dzierżoniowski, uzyskać wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej: 5,2 w przypadku uczniów gimnazjum, 5,0 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 4,75 w przypadku uczniów technikum.

Wysokość stypendiów wahała się od 300 do 400 złotych w szkołach ponadgimnazjalnych i od 150 do 300 zł w szkołach gimnazjalnych. Kwota zależała od wysokości średniej ocen i typu szkoły. Najlepszą prymuską powiatu dzierżoniowskiego, która otrzymała 500 złotych za średnią 5,67 okazała się Aleksandra Gałązkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie. Natomiast najlepszym gimnazjalistą ze średnią ocen 6,0 został Marcin Szczypka z Gimnazjum w Pieszycach. Marcin odebrał stypendium w wysokości 350 zł.

Natomiast tytuł Złotej Nadziei i stypendium otrzymali uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Dzierżoniowski, uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. Wysokość stypendium to 200 lub 150 zł.

– Przyznając stypendia „Złoty Prymus” chcemy docenić najlepszych uczniów w powiecie – mówi starosta Janusz Guzdek. – Natomiast w przypadku „Złotej Nadziei” chodzi nam o wyróżnienie osób, które nie koniecznie osiągają najwyższe oceny, ale działają na rzecz szkoły i społeczności lokalnej, co jest nie mniej ważne. Rozdając stypendia widzimy zadowolenie i radość uczniów, ale wiemy też, że przez cały rok pracują i uczą się nie dla tej jednej chwili, lecz dla siebie i swojej przyszłości.

– Gratuluję wam osiągniętych wyników. Wiedza, którą zdobyliście stanowi bazę na przyszłość – zwracał się do uczniów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wicestarosta Marek Piorun. – To od was zależy jak ją wykorzystacie.

Łączna pula środków na stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 51.700 zł. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny zakończyli w kwietniu. 40 spośród nich otrzymało stypendia na łączną kwotę 13.200 zł.

Lista nagrodzonych uczniów

 

Przeczytaj ponadto:

Stypendia dla prymusów

II LO w Dzierżoniowie

I LO w Dzierżoniowie

ZS nr 2 w Dzierżoniowie