herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Droga we Włókach i Tuszynie przebudowana

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się największa tegoroczna inwestycja Powiatu Dzierżoniowskiego. To przebudowa drogi nr 3009D we Włókach i Tuszynie o wartości ponad 4,3 mln zł. Na jej realizację powiat pozyskał połowę wartości z dotacji zewnętrznej.

– W tym roku zrealizowaliśmy kolejny etap prac związanych z poprawą warunków na drodze prowadzącej z Dzierżoniowa do Kiełczyna. Obecnie na całym ciągu jest chodnik, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych poruszających się tą ruchliwą drogą. Poza tym powstała nowa nawierzchnia na odcinku 1,7 km, co zwiększa komfort kierowców. Realizacja tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu połowy wartości z dotacji zewnętrznej – mówi starosta Janusz Guzdek.

Tegoroczna przebudowa drogi powiatowej nr 3009D prowadzona była na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,7 km. Jeden odcinek rozpoczyna się za mostem we Włókach i kończy w Tuszynie przy skrzyżowaniu z drogą na Jaźwinę, a drugi prowadzi od szkoły podstawowej w Tuszynie do Kiełczyna.

Inwestycja polegała na budowie brakujących chodników oraz na wykonaniu w tych miejscach nowej, poszerzonej nawierzchni jezdni i odtworzeniu systemu odwodnienia. Poza tym na odcinku 1,4 km została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą zadania było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Koszt prac wyniósł ponad 4,3 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Droga powiatowa prowadząca z Dzierżoniowa do Kiełczyna jest istotnym ciągiem komunikacyjnym dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Na przestrzeni ostatnich lat została znacznie zmodernizowana przy współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z miastem oraz gminą Dzierżoniów. W kolejnych latach konieczna będzie modernizacja nawierzchni na pozostałym fragmencie drogi.

Tegoroczne nakłady Powiatu Dzierżoniowskiego na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą ponad 9 mln zł. Prawie połowę kwoty udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.