herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych otrzymali Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. Uroczystość odbyła się 11 października w pensjonacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

Podczas spotkania wicestarosta Marek Piorun złożył serdeczne życzenia i podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud wszystkim pracownikom oświaty, a osobom szczególnie wyróżniającym się przyznał Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. W tym roku zasłużyło na nie 17 osób.

Gratulacje za otrzymane nagrody przekazali także przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Elwira Chamczyńska.

Nauczyciele są nagradzani za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz za działalność pozaszkolną, natomiast dyrektorzy za kierowanie bez zastrzeżeń pracą szkoły, a także za stwarzanie warunków do rozwoju uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uroczystość była okazją do przekazania gratulacji tym, którzy otrzymali wyróżnienia nadane przez Prezydenta RP Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W popularnym Dniu Nauczyciela nie zabrakło kilku słów na temat tego zawodu.
– Głównym zadaniem nauczyciela jest nie tyle dzielenie się wiedzą, otwieranie nowych horyzontów, zaszczepianie ciekawości poznawczej i branie za to indywidualnej odpowiedzialności, ale przede wszystkim dawanie swoim uczniom z siebie jako człowieka tego, co najlepsze. Nie przedmiotowa wiedza bowiem, jako taka, wydaje się być w tym procesie najważniejsza, ale osoba nauczyciela właśnie – mówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Dla uświetnienia tego dnia program artystyczny przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.

Lista nagrodzonych

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Swietłana Błażejczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Mirosława Szymańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej
Tomasz Roszak – I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Jolanta Kupis – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

NAGRODA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Ewa Hykalik – II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

NAGRODY STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Dla dyrektorów
1. Iwona Gryś – w zastępstwie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
2. Grażyna Bajsarowicz – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
3. Marzena Kudra – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
4. Dorota Pieszczuch – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

Dla nauczycieli
5. Andrzej Sepełowski – historia, wos – ZSO w Bielawie
6. Jolanta Kupis – biologia – ZSO w Bielawie
7. Robert Chabiński – wychowanie fizyczne – ZSO w Bielawie
8. Tomasz Roszak – historia – ZSO w Dzierżoniowie
9. Maja Cymbalista – matematyka – II LO w Dzierżoniowie
10. Agnieszka Nowakowska – język polski, podstawy przedsiębiorczości – ZSiPKZ w Bielawie
11. Marek Wirth – religia, przedmioty zawodowe – ZS nr 1 w Dzierżoniowie
12. Anna Kudela – wicedyrektor, matematyka – ZS nr 2 w Dzierżoniowie
13. Edyta Duniec-Malinowska – język niemiecki, przedmioty zawodowe – ZS nr 3 w Dzierżoniowie
14. Bernadetta Szczypka – język niemiecki – ZS w Pieszycach
15. Katarzyna Ciborska – zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne – SOSW w Dzierżoniowie
16. Katarzyna Bilska – pedagog – SOSW w Piławie Górnej
17. Małgorzata Horożaniecka – PCPPiDE w Dzierżoniowie