herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Drogi powiatowe i rozwój Ziemi Dzierżoniowskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Te dwa tematy zdominowały ostatnią sesję Rady Powiatu, która odbyła się 26 maja. Radni otrzymali wiele informacji o zrealizowanych i planowanych inwestycjach drogowych oraz o głównych kierunkach rozwoju samorządów Ziemi Dzierżoniowskiej.

Temat „Drogi, komunikacja i transport” omówił Zbigniew Basisty, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.
Ocenił, że 70% dróg powiatowych jest w dobrym stanie technicznym, natomiast prawie 30 procent wymaga napraw. Poinformował również o wykonanych do tej pory remontach.

– W latach 2011 – 2014 nakłady powiatu na inwestycje i remonty drogowe wyniosły ponad 29 mln zł, w tym udział pozyskanych środków zewnętrznych wyniósł 13,5 mln zł – mówił dyrektor Basisty, dodając, że nasz powiat był jednym z liderów na Dolnym Śląsku pod względem wielkości środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dyrektor ZDP przedstawił zadania, które zostaną zrealizowane w tym roku, jak np. przebudowa drogi Pieszyce Bielawa, modernizacja dróg: Jaźwina – Uciechów, Dobrocin – Roztocznik, Słupice – Uliczno oraz w Owieśnie i Bratoszowie.

Dodał także, że lista zadań inwestycyjnych na lata 2016 – 2018 zawiera 20 pozycji drogowych i 19 mostowych, a ich koszt to ok. 30 mln zł.

Wanda Ostrowska

Następnie efekty projektu realizowanego wspólnie przez wszystkie samorządy Ziemi Dzierżoniowskiej przedstawiła Wanda Ostrowska, przewodnicząca Komitetu Sterującego.
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt „Partnerstwo JST Ziemi  Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” polegał na opracowaniu „Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” oraz czterech programów sektorowych.

– Dokumenty te są niezwykle ważne, bo wyznaczają główne cele rozwojowe naszej wspólnoty i ułatwią pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówiła była wiceburmistrz Dzierżoniowa Wanda Ostrowska.

Podczas sesji radni powiatowi przyjęli opracowane dokumenty oraz wyrazili zgodę na powołanie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, które będzie zajmować się realizacją wspólnych, ponadlokalnych przedsięwzięć związanych m.in. z rozwojem transportu, aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenia retencyjności.

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej i programy sektorowe

Uchwały Rady Powiatu

Zobacz materiał Telewizji Sudeckiej nt. sesji