herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Działka z budynkiem magazynowym w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, Gmina Dzierżoniów, północna część miejscowości Roztocznik. Funkcja: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym. Nieruchomość oznaczona jest symbolem MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Północna część Roztocznika

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w północnej części miejscowości Roztocznik, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 197/3 o pow. 0.2817 ha ha obręb 0010, Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00031031/4. Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 152,8 m2.

Kształt nieruchomości nieregularny zbliżony do trapezu, płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty krzakami oraz trawą. Dojazd do nieruchomości przez rów z asfaltowej drogi powiatowej, lub dalej za pomocą drogi polnej utwardzonej.Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Mapa (plik pdf)

Informacja z rejestru gruntów

Wykaz działka nr 197-3

Ogłoszenie II przetargu – działka nr 197-3